Visualisasi Thoghut dan Jibt

Allah س berfirman dalam Kitab Al Quran, menegaskan, setiap kekuatan ghaib yang disembah selain Dia, disebut dengan thoghut dan jibt.[1] Masih belum kokohnya keberimanan, menjadi salah satu sebab adanya kaum muslim yang melakukan pemujaan kepada thoghut dan jibt. Mereka merasa, kerja sama ini dapat diukur keberhasilannya; seperti misalnya mereka yang >memelihara tuyul dan seterunya dapat mengenali kenaikan penghasilannya dalam kurun waktu singkat. Kemungkinan besar, mereka tidak menyadari, bekerja sama dengan thoghut atau jibt dan memujanya, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil; mereka disebut kaum musyrik.[2] Untuk memujanya, mereka perlu menvisualkan; bagaimana visualisasinya ?

Thoghut

tulisan yang berwarna biru, dapat di klik untuk mendapatkan rujukan.
a

intro: Insya Allah, para orangtua sudah memperkenalkan kepada anak-anak mereka mengenai amalan kepada yang ghaib; hal ini dilakukan sejak dini. Bahkan selalu dididikkan, yang ghaib itu dianggap mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Bagi penganut Agama Islam, pengabdian kepada yang ghaib itu tertuju pada Dzat Allah س, yang diyakini telah memayungi jalan hidupnya. Meskipun begitu, tidak jarang mereka yang mengaku sebagai penganut Islam juga mengabdikan dirinya kepada makhluk ghaib, bukan Dzat Ghaib; yaitu jin yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Dalam nash Al Qur`an disebutkan adanya jin yang beriman dan kafir; diantara makhluk jin kafir disebut thoghut dan jibt. Lalu siapa yang disebut dengan thoghut dan jibt ?