Pembacaan Al Fatikhakh

Dalam suatu periwayatan, Rasulullah ص bersabda: “Ketika shalat, wajib membaca Ummul Qur`an. Saat membaca ayat 1, Allah س berfirman: “Aku membagi shalat antara Aku dengan hamba Ku; hamba Ku mendapatkan segala yang diminta”. Ketika dibaca ayat 2-3, Allah س berfirman: “Hamba Ku memuji Ku”. Pada saat membaca ayat 4, maka Allah س berfirman: “Hamba Ku memuji Ku”. Lalu difirmankan lagi: “Hamba Ku menyerahkan urusannya kepada Ku”. Bila melantunkan ayat 5, Allah س berfirman: “Ini antara Aku dengan hamba Ku; hamba Ku mendapatkan sesuatu yang diminta”. Saat membaca ayat 6, Allah س berfirman: “Ini untuk hamba Ku, dan hamba Ku mendapatkan sesuatu yang diminta”. Terakhir pada saat membaca ayat 7, maka Allah س berfirman: “Ini untuk hamba Ku, dan hamba Ku mendapatkan sesuatu yang diminta”. [HR Muslim, #598, dan 7 HR lain].
a
Subkhanallah; begitu agungnya surah ini. Entah sadar atau tidak sadar, entah tahu atau tidak tahu fadilah pembacaan surah ini, banyak orang mengajak melantunkannya untuk menjadi pengiring doa. Misalnya sebelum memulai suatu amalan bersama, sebelum ditunaikan Shalat Jumat, dan semisal ini. Apapun yang dimohonkan, Insya Allah diijabah; sesuai janji Nya.